Certyfikacja IPO

Wszyscy członkowie GPO Royal Sp. o.o. posiadają certyfikaty IPO.

Oznacza to, że uprawa owoców w sadach prowadzona jest zgodnie z metodyką Integrowanej Produkcji Owoców (IPO). Certyfikat IPO daje nabywcom gwarancję, że owoce są urzędowo badane i nie zawierają pozostałości środków ochrony roślin.

Produkcja Integrowana nakazuje producentom do minimum ograniczać użycie środków ochrony roślin, podczas gdy w uprawie tradycyjnej dozwolone jest stosowanie wszystkich zarejestrowanych środków.

W państwach Europy Zachodnie IPO stała się obowiązującym standardem,